Dil

Göstergebilime Giriş

İçerik Özeti Göstergebilim’in temel kavramlarını ve anlatı metinlerini incelemeyi sağlayacak temel araçlarını …