Amerika Eğitim Sistemi

Amerika Eğitim Sistemi: Bir Karşılaştırma içeriğini buradan dinleyebilirsiniz.

İçerik Özeti

Amerika eğitim sisteminin genel yapısını açıkladıktan sonra onu detaylarıyla incelemeye çalışacak ve diğer ülkelerle kıyaslayacağız.

Amerika Eğitim Sistemi dünyanın en benzersiz ve zengin sistemlerinden biridir. Ancak aynı zamanda, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sunmaması nedeniyle de çokça eleştirilmektedir.

Amerika eğitim sistemi dünyanın en zengin ve en tartışmalı eğitim sistemidir.

Amerika eğitim sistemi dünyanın en zengin ve en tartışmalı eğitim sistemidir.

Bu yazımızda Amerika eğitim sistemini detaylı bir şekilde inceleyecek ve diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştıracağız. Bugün ABD eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu bazı temel sorunları ve zorlukları gözler önüne sereceğiz.

Amerika Eğitim Sistemi

Amerika eğitim sistemi, dünyanın en benzersiz ve en tartışmalı sistemlerinden biri. Sürekli olarak diğer gelişmiş ülkelerle karşılaştırılıyor ve çoğu zaman da bazı alanlarda ciddi eksiklikleri olduğu görülüyor. 

İlk olarak şunu belirtelim. Amerika’da ülke çapında geçerli, standartlaştırılmış bir eğitim sistemi yok. Her eyaletin bu iş için oluşturduğu kurumlar tarafından belirlenen farklı bir yapı var. Bu durum bir taraftan çeşitliliği artırdığı için düşünsel bir zenginlik sağlıyor ama bir taraftan da ciddi sorunlara neden oluyor. 

Eğitim politikaları eyaletler tarafından birbirinden farklı politikalarla belirlenir.

Eğitim politikaları eyaletler tarafından birbirinden farklı politikalarla belirlenir.

Gerçi eğitim sistemi her ne kadar eyaletten eyalete değişse de temel bir takım şeyler de var. Bir kere Amerika’da da ilkokula dünyanın birçok ülkesine benzer bir biçimde 6 yaşında başlanıyor. Dileyen öncesinde 1 ile 3 yıl arasında değişen bir anaokulu eğitimi de alabiliyor. Ancak 6 yaşından sonraki 12 yıllık eğitim zorunlu. Amerika’da Türkiye’deki gibi İlkokul, ortaokul, lise ayrımı yok. Kişinin birinci sınıftan on ikinci sınıfa kadar okuduğu yapının genel adı lise. Yani aslında Amerikalı bir çocuk 6 yaşında liseye başlıyor ve 12. sınıfa ulaştığında da liseden mezun oluyor. 

Bundan sonra çocuğun önünde iki seçenek var. Ya 2 yıllık community college olarak anılan toplum kolejine gidip bir meslek sahibi olacak ya da 4 yıllık bir lisans eğitimi veren üniversiteye gidecek.

Lisans ve lisansüstü öğrenim deneyimi ise dünyanın geri kalanıyla büyük benzerlikler taşımakta. Amerika her ne kadar eğitim konusunda özellikle ilk 12 yıllık eğitimin niteliği ve sorunları nedeniyle eleştirilse de lisansüstü düzeyde, birçok milletten öğrenciyi ve akademisyeni kendine çekmeyi başarıyor. Zaten Amerika’nın birçok başarısı da başka milletler için bir cazibe merkezi olarak kalabilmeyi başarmasıyla ilgili.  Gelelim Amerika eğitim sisteminin kısa tarihine.

Amerika Eğitim Sisteminin Kısa Tarihi

Amerika eğitim sisteminin kökleri, çocukları eğitmekten kiliselerin ve ailelerin sorumlu olduğu döneme dayanmakta. İlk devlet okulları 19. yüzyılın başlarında kurulmuş ve 19. yüzyılın ortalarında çoğu eyalette çocukların okula gitmesini zorunlu kılan zorunlu eğitim yasaları düzenlenmiş.

Amerika eğitim sisteminin temelinde kiliselerin olduğu bir dönem var

Amerika eğitim sisteminin temelinde kiliselerin olduğu bir dönem var

Genel olarak, Amerikalı öğrenciler diğer gelişmiş ülkelerdeki akranlarıyla karşılaştırıldığında uluslararası standart testlerde fena bir performans göstermiyorlar. Ancak, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki farklı öğrenci grupları arasında önemli başarı boşlukları vardır.

Amerika Birleşik Devletleri’ni Diğer Ülkelerle Karşılaştırmak

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 15 yaşındaki çocukların okuma, matematik ve bilim okur yazarlığı alanlarındaki ortalama performanslarını ölçtüğü Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı’na (PISA) göre Amerika Birleşik Devletleri, eğitim alanında dünya sıralamasının 38. basamağında yer almakta.

“Geride bıraktığımız yıllarda diğer ülkelerde ciddi gelişmeler raporlanırken Amerika Birleşik Devletleri’nin eğitim konusunda dilediği kadar başarılı olamadığını görüyoruz.”

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu performansının bir nedeni, kendi içindeki büyük başarı farkı. PISA’da, düşük gelirli öğrenciler, daha varlıklı akranlarından daha düşük puanlar alıyorlar ve aradaki puan farkı gelişmiş ülkelerdeki farktan hayli yüksek.

Amerika Birleşik Devletleri ayrıca eğitime diğer tüm ülkelerden daha fazla harcama yapıyor, ancak bu, öğrenciler için daha iyi sonuçlara dönüşmüyor. 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri ilk ve orta öğretime tahmini olarak 598 milyar dolar harcadı ki bu da öğrenci başına yaklaşık 12.300 dolara denk geliyor. 

Sivil toplum kuruluşları, bağışlar ve vergiler eğitim finansmanın en önemli yanlarından

Sivil toplum kuruluşları, bağışlar ve vergiler eğitim finansmanın en önemli yanlarından

Bu, diğer birçok gelişmiş ülkenin öğrencilerine harcadığı miktarın iki katından fazla. Örneğin, Finlandiya öğrenci başına yaklaşık 9,000 dolar harcarken, Almanya yaklaşık 10,000 dolar harcıyor. 

“Eğitime yapılan yatırımların en az yedi yılda etkileri görülürken tam çıktılarının da 20 yılda alındığı düşünülürse eğitime harcanan parayı verimli kullanmanın önemi bir kere daha ortaya çıkıyor.”

Amerika Birleşik Devletleri, eğitim sistemini geliştirmek ve diğer gelişmiş ülkelerle rekabet etmek istiyorsa bazı değişiklikler yapmak zorunda. Bu değişiklik için önerilenler arasında erken çocukluk eğitimine daha fazla yatırım yapılması, sınıf mevcutlarının azaltılması, öğretmen niteliğinin artırılması ve ailelerin de sisteme etkin olarak katılmasını sağlayacak bazı teklifler var. 

Bir de Amerika Birleşik Devletleri’nin nispeten büyük bir göçmen nüfusuna sahip olduğunu da belirtmeliyiz. Bu göçmenlerin çoğu, eğitim düzeyi düşük ülkelerden gelmekte. Ek olarak, birçok göçmen evinde İngilizce, konuşulan ilk dil olmayabiliyor, bu da çocukların okuldaki dersleri anlamalarını zorlaştırabiliyor.

Federal Hükümetin Rolü

Amerika eğitim sistemi, diğer birçok gelişmiş ülkenin aksine merkezi bir bakış açısıyla değil, eyaletlere daha çok yetki veren yerel bir bakış açısıyla işlemekte. Ancak federal hükumet de eğitimin finansmanında önemli bir rol oynamakta.

Her ne kadar 12 yıllık öğretim finansmanının %93’ü eyaletler ve yerel yönetimler tarafından karşılansa da %7’si federal hükumet tarafından karşılanıyor.

Federal fonların çoğu, eyaletlere ve okul bölgelerine verilen hibelerden oluşmakta. Bu hibeler, bir il veya eyaletteki dezavantajlı öğrencilerin sayısı gibi faktörlere dayanmakta. En büyük program, ilk olarak 1965’te yürürlüğe giren ve şu anda Hiçbir Çocuk Geride Kalmasın Yasası (NCLB) olarak bilinen program. Bu program kapsamında, eyaletler, okuma ve matematikte standartlar geliştirmeye, öğrencilerin bu standartları karşılamaya yönelik ilerlemesini ölçmek için yıllık değerlendirmeler yapmaya ve yeterli ilerleme kaydetmeyen okullara müdahale etmekle yükümlülük kazanmış.

Amerika'da eğitim harcamalarının %7'si Federal Hükümet tarafından karşılanırken geri kalanı eyaletler tarafından karşılanmaktadır.

Amerika’da eğitim harcamalarının %7’si Federal Hükümet tarafından karşılanırken geri kalanı eyaletler tarafından karşılanmaktadır.

Finansmana ek olarak, federal hükumet bir dizi yasa ve politika aracılığıyla da eğitimi düzenliyor. Örneğin, Engelli Bireyler Eğitim Yasası (IDEA), engelli öğrencilerin mümkün olan en az kısıtlayıcı ortamda ücretsiz ve uygun bir eğitim alma hakkını garanti ediyor.

Gene de çoğu durumda, federal fonların nasıl kullanılacağına, hangi standartların belirleneceğine ve okulların sonuçlardan nasıl sorumlu tutulacağına eyaletlerinin karar verdiğini unutmamak gerekiyor. 

Sosyoekonomik Faktörler

Öğrencilerin Amerika Birleşik Devletleri’nde aldıkları eğitimin kalitesinde çeşitli sosyoekonomik faktörler rol oynamakta. Örneğin, düşük gelirli ailelerden gelen çocukların daha az kaynağa ve daha az deneyimli öğretmenlere sahip okullara gitme olasılığı daha yüksek.

Bu, bir yoksulluk döngüsüne ve çocuklar için fırsatların azalmasına yol açıyor. Devamında öğrenciler arasında okuldaki performanslarını etkileyebilecek düzeyde bir yabancılaşma ve kızgınlık hissi doğuruyor. 

Üniversite okumak gerçekten pahalıya mal oluyor

Üniversite okumak gerçekten pahalıya mal oluyor

Birçok kolej ve üniversitedeki yüksek eğitim maliyeti, bazı öğrencilerin yüksek öğrenime devam etmelerini tamamen engelleyebiliyor. Tüm bu faktörler de Amerika Birleşik Devletleri ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki başarı farkını gittikçe açıyor.

Öğretmen Eğitimi ve Sertifikasyonu

Amerika eğitim sisteminin önemli bir farkı öğretmenlerin eğitilme ve sertifikalandırılma şekli. Çoğu gelişmiş ülkede, öğretmenlerin sınıfta ders vermelerine izin verilmeden önce sıkı bir çalışma ve eğitim sürecini tamamlamaları gerekir. Bu süreç, tipik olarak, deneyimli bir öğretmenin gözetimi altında bir stajyerlik dönemi ve pedagoji sınavının tamamlanmasını içerir.

Buna karşılık, Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen olmak için gerekli şartlar çok daha az katıdır. Birçok eyalette, öğretmenlerin yalnızca bir lisans derecesine sahip olmaları ve temel beceri testini geçmeleri yeterlidir. 

Amerika'da öğretmen olmak dünyanın geri kalanına göre daha kolay ama koşullar daha zorlu

Amerika’da öğretmen olmak dünyanın geri kalanına göre daha kolay ama koşullar daha zorlu

Bazı eyaletler, öğretmen eğitimini ve sertifikasyonu iyileştirmek için programlar başlatmış olsa da, bu programlar zorunlu değil ve birçok öğretmen, herhangi bir  pedagojik eğitim almadan mesleğe girmeye devam etmektedir.

ABD ile diğer gelişmiş ülkeler arasındaki bu fark, hem öğrencilerin aldığı eğitimin niteliği hem de öğretmenlerin çalışma koşulları açısından birtakım sonuçlar doğurmaktadır. ABD’deki öğretmenlerin meslekleri için kendilerini hazırlıksız hissettiklerini bildirme ve ilk beş yıl içinde mesleklerini bırakma oranları hayli yüksektir.

Amerika’da Öğretmen Maaşı ve Eğitimi

Amerikan eğitim sistemi, öğretmen maaşı ve eğitimi söz konusu olduğunda da diğer birçok gelişmiş ülkenin gerisinde kalıyor. Çoğu gelişmiş ülkede, öğretmenlere nispeten iyi ücret ödenir ve kapsamlı bir eğitim alırlar. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde öğretmen maaşı nispeten düşüktür ve eğitim genellikle yetersizdir.

Öğretmenlik mesleğindeki bu karşılaştırmalı yatırım eksikliği, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eğitimin kalitesi üzerinde ciddi etkilere sahip. Düşük maaşlı ve yetersiz eğitimli öğretmenlerin etkili eğitimciler olma olasılığı doğal olarak daha düşük.

Bunun birkaç nedeni var. Önemli bir faktör, Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimin finanse edilme şekli. Eğitimi temel olarak vergilendirme yoluyla finanse eden çoğu gelişmiş ülkenin aksine, Amerika Birleşik Devletleri eğitimi desteklemek için büyük ölçüde özel bağışlara ve hayırseverliğe güvenmekte. Bu finansman modeli, öğretmenlere ve eğitim sisteminin diğer yönlerine yatırım yapmak için daha az para olduğu anlamına geliyor.

Ayrıca, Amerika eğitim sistemi diğer birçok gelişmiş ülkeninkinden çok daha büyük ve karmaşık. Bu da öğretmenlere etkili bir şekilde yatırım yapmayı daha da zorlaştırmakta. Herhangi bir hükumetin veya hayırsever kuruluşun yeterince desteklemesi için çok fazla okul ve çok fazla öğrencinin yanında çok fazla standartlaştırılmamış uygulama var.

Ailelerin Katılımı

Ebeveynler olarak çocuklarımız için en iyisini isteriz. Onların güvende olmalarını, mutlu olmalarını ve hayatta başarılı olmalarını isteriz. Bunu sağlamanın bir parçası da doğal olarak onlara iyi bir eğitim sağlamaktır. Günümüz dünyasında bu, doğru okulu seçmek ve onların eğitimine dahil olmak anlamına da gelir.

Çok sayıda araştırma, ailenin katılımının bir çocuğun okuldaki başarısı için çok önemli olduğunu göstermiştir. Ulusal Eğitim Derneği‘ne göre, “Aile katılımının öğrencide daha yüksek notlar, daha olumlu tutum ve davranışlar, daha az okuldan kaçma ve gelişmiş sosyal becerilerle ilişkili olduğu bulunmuştur.”

Aileler için Amerika’da eğitim sistemine katılmanın bir yolu çocuklarının okullarında gönüllü olmaktır. Bu, sınıfa yardım etmek, saha gezilerine eşlik etmek veya okul komitelerinde hizmet etmek anlamına gelebilir. Açık toplantılar, veli-öğretmen konferansları ve mezuniyetler gibi okul etkinliklerine katılmak da önemlidir.

Finansman

Yukarıda da belirttiğimiz üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim, öncelikle yerel ve eyalet vergileri aracılığıyla finanse edilir ve federal hükumet, toplam finansmanın yalnızca %7’sine katkıda bulunur. Bu, merkezi hükumetin eğitimin birincil fon sağlayıcısı olduğu diğer birçok gelişmiş ülkenin aksinedir. 

Amerika eğitim sistemi fırsat eşitliğini engellediği gerekçesiyle çokça eleştirilmektedir.

Amerika eğitim sistemi fırsat eşitliğini engellediği gerekçesiyle çokça eleştirilmektedir.

Merkezi olmayan finansman sistemi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki farklı okul bölgeleri arasında finansman konusunda önemli eşitsizlikler olduğu anlamına gelir. Örneğin, 2016’da New York eyaletinde öğrenci başına ortalama harcama Mississippi’nin iki katından fazladır.

Finansmandaki bu eşitsizliğin bir dizi sonucu vardır. İlk olarak, ülkenin farklı yerlerindeki okulların kendilerine sunulan çok farklı kaynaklar olduğu anlamına gelir. Bu genellikle eğitime daha az para harcanan bölgelerde daha düşük kaliteli okullara yol açar. İkincisi, farklı öğrenci grupları arasındaki eşitsizliği artırır. 

Zengin ailelerin öğrencileri daha iyi okullara daha fazla kaynakla gidebilirken daha fakir ailelerin öğrencileri daha düşük kaliteli okullarda sıkışıp kalmaktadır. Bu durum zengin ve fakir öğrenciler arasındaki uçurumu artırmakta, dar gelirli öğrencilerin iyi bir eğitim almasını zorlaştırmaktadır.

Fırsat Eşitliği

Yukarıda anlattığımız üzere eyaletlerin eğitime ayırdığı bütçelerin farklı olması gibi nedenlerle ABD’deki yüksek gelir eşitsizliği, varlıklı ailelerin çocuklarının kaynaklara, düşük gelirli ailelerin çocuklarına göre çok daha fazla erişimi olduğu için çarpık bir sistem ortaya çıkmasına neden oluyor. 

Zengin aileler, iyi okulların olduğu mahallelerde yaşamayı, öğretmen tutmayı ve çocuklarını özel okullara göndermeyi göze alabilirlerken orta gelirli ya da düşük gelirli aileler içinden çıkması güç bir yoksulluk çemberine giriyor.

Diğer bir faktör, ABD’de okulların finanse edilme şekli. Söz gelimi emlak vergileri, eyaletler için devlet okulları adına birincil finansman kaynağıdır. Bu, yüksek mülk değerlerine sahip topluluklardaki okulların, mülk değerlerinin düşük olduğu topluluklardaki okullara göre öğrenci başına harcayacak daha fazla parası olduğu anlamına gelir.

Sorunu ele almak için devam eden bir takım çabalar var. Ancak bunlar ABD’de eğitimin finanse edilme ve yönetilme biçiminde önemli değişiklikler gerektirecek. ABD tüm öğrencilerin nitelikli bir eğitim alma konusunda eşit fırsatlara sahip olmasını sağlayabilirse başarı farkını da muhakkak kapatacak ve her çocuğa potansiyeline ulaşma olanağı verecektir.

Amerika Eğitim Sisteminin Olumsuz Yönleri Nelerdir?

En büyük sorunlardan biri, eğitim maliyetlerinin yüksek olması. Birçok ülkede eğitim ücretsiz veya çok uygun fiyatlıdır. Ortalama eğitim maliyetinin yılda 30.000 ABD dolarının üzerinde olduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde ise durum böyle değildir. 

Amerika eğitim sistemi sınavlara gereğinden çok önem vermektedir. Öğrenciler sürekli olarak bilgi ve becerileri açısından test edilmektedir. Test, ilerlemeyi ölçmek için iyi bir yol olsa da öğrenciler için stresli olabilir. Bazı durumlarda, öğrenciler sınavları geçme konusunda o kadar streslidirler ki yeni materyaller öğrenme veya ilgi alanlarını keşfetme şansı bulamazlar.

Amerikan sisteminin özellikle yetersiz kaldığı birkaç kilit alan var.

  1. Amerika, diğer gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksek bir okulu bırakma oranına sahip. Aslında, neredeyse dört Amerikalı öğrenciden biri kolejden mezun olmuyor.
  2. Amerikan okullarının kalitesi, bulunduğu yere ve sosyoekonomik duruma bağlı olarak büyük ölçüde değişiyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde bazı dünyaca ünlü üniversiteler var, ama aynı zamanda ortalamanın çok altında da birçok okul var.
  3. Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversiteye gitmenin maliyeti, diğer birçok gelişmiş ülkeden çok daha yüksek. Bu, birçok yetenekli öğrenciyi yüksek öğrenime devam etmekten alıkoyuyor.
  4. Amerika eğitim sisteminde çok fazla eşitsizlik var. Daha varlıklı ailelerden gelen öğrenciler, daha düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilere göre daha iyi eğitim alma olanağına sahipler.

Amerikan Eğitim Sisteminin Olumlu Yönleri Nelerdir?

Başlıca olumlu yönlerden biri, Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim söz konusu olduğunda çok fazla seçenek ve esnekliğin olması. Pek çok farklı türde okul ve eğitim programı mevcut. Bu da her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına ve ilgi alanlarına uygun bir seçenek bulabileceği anlamına geliyor. 

Sistemin en büyük başarılarından biri dünyanın geri kalanındaki sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hala cazibesini koruyabilmesi

Sistemin en büyük başarılarından biri dünyanın geri kalanındaki sanatçılar, akademisyenler ve öğrenciler tarafından hala cazibesini koruyabilmesi

En büyük olumlu yönlerinden biri ise çeşitliliğidir. Sonuçta dünyanın her yerinden öğrenciler, zengin ve kültürel açıdan zenginleştirici bir öğrenme ortamı yaratan Amerika Birleşik Devletleri’ne okumak için geliyorlar.

Amerikan eğitim sisteminin özellikle ön plana çıkan bazı güçlü yönleri vardır:

  1. Amerikan eğitim sisteminde çok fazla esneklik var. Öğrenciler çok çeşitli kurslar ve programlar arasından seçim yapabiliyor ve yaş veya okul yılına göre kısıtlanmıyorlar.
  2. Amerikan eğitim sistemi çok rekabetçi. Bu, öğrencileri çok çalışmaya ve başarı için çabalamaya teşvik ediyor.
  3. Amerika Birleşik Devletleri, dünyanın her yerinden en iyi öğrencileri ve profesörleri çeken en iyi üniversitelerden bazılarına sahip.
  4. Amerikan eğitim sistemi sürekli gelişmekte ve kendini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu, yeni fikirlerin ve yeniliklerin her zaman uygulandığı anlamına geliyor. Bu da eğitim sistemini dünyadaki en dinamik sistemlerden biri yapıyor.

Sonuç

Amerika eğitim sistemi birçok yönden benzersiz. Ülkenin tarihi, kültürü ve değerlerinin bir ürünü. Amerika Birleşik Devletleri her zaman bir fırsatlar ülkesi. Eğitimse herkes için bu fırsatların eşitliğini sağlamanın bir yolu olarak görülmüş. Bu da eğitimin değerine güçlü bir inanca ve tüm çocuklar için ücretsiz eğitim sağlama taahhüdüne yol açmış.

Amerika eğitim sisteminde Federal hükumet, diğer gelişmiş ülkelere kıyasla eğitimde sınırlı daha sınırlı bir role sahip. Bu, eyaletlerin ve yerel toplulukların okulları üzerinde daha fazla kontrole sahip olmalarını sağlıyor. Ancak aynı zamanda büyük bir eşitsizlik de yaratıyor. Bazı eyaletler ve okul bölgeleri diğerlerinden daha fazla kaynağa sahip olduğu için eğitimin niteliği de ona göre değişiyor.

Sonuç olarak Amerikan eğitim sisteminin bir reforma ihtiyacı var. Eşitsizlik, finansman ve erişim de dahil olmak üzere ele alınması gereken birçok zorluk söz konusu. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nin eğitimde uzun bir inovasyon geçmişi ve bu zorlukların üstesinden gelebileceğine inanmak için de güçlü nedenler var.

Kaynaklar

https://nces.ed.gov/programs

https://www.epi.org/publication

https://fulbright.org.tr/posts/27

Yorum Yaz